Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszam do kontaktu

Karolina Gross
Poznań

+48 731 117 112
gabinet@logopeda-poznan.net.pl
www.logopeda-poznan.net.pl

 

Konsultacje online
za pośrednictwem aplikacji:

WhatsApp Messanger Facebook

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest LogoLand Karolina Gross.