Logopedia

Logopedia jako nauka podejmuje problematykę kształtowania właściwej mowy, jej rozwoju i doskonalenia. Nauka dąży za pomocą konsultacji i odpowiedniej terapii do usunięcia zaburzeń, wad mowy oraz barier w komunikacji.

Jako Logopeda zajmuję się:

 • profilaktyka i terapia zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych:
 • alalia-opóźniony rozwój mowy,
 • seplenienie (sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
 • kappacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k
 • gammacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g
 • rotacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r
 • zaburzenia mowy i komunikacji o typie jąkania
 • bilingwinizm- terapia logopedyczna dzieci dwujęzycznych,
 • mowa bezdźwięczna
 • mutyzm
 • dysleksja – trudności w czytaniu i pisaniu
 • ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania.