Neurologopedia

Schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego zajmuje się neurologopedia.

Logopedia i neurologopedia są dziedzinami pokrewnymi. Nauka zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Jako Neurologopeda prowadzę terapię:

  • Autyzm,
  • Zespół Aspergera,
  • Afazja – czyli zaburzenia mowy po udarach i wylewach wewnątrzczaszkowych,
  • Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną.